SPECIALISTER I

TRÆFIBERISOLERING

Én af de mest miljØvenlige og effektive isoleringstyper


OM OS

En kort introduktion

Virksomheden startede i 2013 ud fra et behov for at have træfiberisolering i vores tømrer-og snedkervirksomhed, Johan Christensen og Søn.

Samarbejdet med vores leverandør af træfiberisolering, Træfiber Danmark, startede i løbet af 2012. Vi fandt hurtigt ud af, at det var praktisk at have vores egen træfibermaskine til at blæse træfiberisoleringen ind i de konstruktioner, vi renoverer og ny opfører.

Vi er to bygningskonstruktører, Peter Bjerrum og Henrik Lundquist, som ejer Træfiber København Aps. Vi er begge meget erfarne i byggebranchen.
  
Nyttige links til vores samarbejdspartnere:

Træfiber Danmark -  www.simonfjord.dk  
Homatherm – www.component.dk
Energitjensten- www.energitjensten.dk


TRÆFIBERULD

Fremstillet af 100%
svensk nåletræ

PRODUKTET

TRÆFIBERULD er et formstabilt løsulds-produkt som indblæses i etageadskillelser, skrå tagkonstruktioner, build-up tage og lette vægkonstruktio-ner eller udlægges løst på loft ved hjælp af moderne og effektive maskiner.

Metoden giver store logistiske fordele og betyder dels at huset hurtigt kan lukkes så der ikke er vejrafhængighed, dels at der ikke skal slæbes materialer gennem boligen. Der skal blot føres en slange fra den fjernbetjente maskine, som står fast i en lukket trailer, frem til dét sted som skal isoleres. Isolering af loftet i et normalt parcelhus udføres typisk på fire til fem timer, og giver et minimum af gener for beboere og andre håndværkere i huset.

Isolering ved indblæsning eller udlægning giver en sammenhængende isolering uden samlinger, revner og sprækker, som effektivt udfylder alle hulrum.

Metoden er yderst velegnet til efterisolering i forbindelse med tidligere udført isolering med måtter.

Meget ofte er den oprindelige isolering præget af at elektrikere, ventilations-teknikere eller ubudne gæster som f.eks. mår har flyttet rundt på måtterne med huller, sprækker og uens isoleringstykkelse til følge.

Ved efterisolering med TRÆFIBERULD lukkes alle huller og sprækker samtidigt med at den samlede isoleringstykkelse øges.

Den oprindelige isolering bliver indkapslet , hulrum fyldt ud og isoleringsevnen dermed genskabt, samtidig med at Træfibrenes enestående evne til at håndtere fugt giver god sikkerhed mod kondensproblemer og lignende.

Hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med eternittag, etableres en indvendig tagfod/vindspærre enkelt ved montering af ”Win Win-plader”, en enkel løsning som hurtigt og sikkert monteres indefra.

Udlagt løst på loft lægges isoleringen i overhøjde som sikrer at det endelige isoleringslag svarer til det aftalte.

Ved indblæsning i lukkede konstruktioner sikrer isolatørernes høje faglige niveau at materialet opnår den foreskrevne densitet så en sætningsfri isolering sikres.

Kvaliteten af det udførte arbejde sikres efterfølgende ved inspektion og efterkalkulation af materialeforbruget.

Vores materialer og arbejdsprocesser er alle standardiserede og typegodkendt af Statens Provningsanstalt, Sverige (Uafhængigt, akkrediteret analyseinstitut) som også fører tilsyn med uddannelsen af vore isolatører. Vores leverandør, THERMOCELL, kan derfor give juridisk bindende RESULTAT-GARANTI på udførte loftsisoleringer.

TRÆFIBERULD er et moderne isoleringsmateriale med rødder i byggetraditionen i Sverige, Finland, USA og Australien, hvor cellulosefibre i generationer har været anvendt til bygningsisolering.


EGENSKABER

TRÆFIBERULD er et hygroskopisk materiale med enestående fugthåndteringsevner, som aktivt modvirker den fugtophobning som ellers er svær at undgå ved nutidens store isoleringstykkelser. Derved sikres en tør og sund konstruktion som tilmed ikke er afhængig af damptætte membraner.

TRÆFIBERULD er et langfibret og formstabilt materiale som fremstilles af rent, svensk nåletræ, som er ”defibreret” og derefter brandhæmmet ved at en mindre mængde miljøvenlig brandhæmmer sprayes ind i, og dermed bindes i materialets fibre.

TRÆFIBERULD er et meget behageligt materiale, som ikke støver meget, og som normalt overhovedet ikke giver hudirritation.

TRÆFIBERULD isolerer mindst lige så godt som andre moderne isoleringsmaterialer. Undersøgelser fra Sverige og USA indikerer endda at isoleringsevnen i praksis er 20-35 % bedre end mineraluld. Træfibre er ikke varmeledende, og da materialet tillige er meget vindtæt forekommer såkaldt ”intern konvektion”, - luftbevægelser inde i isoleringsmaterialet som forårsager varmetab, kun i meget begrænset omfang.

TRÆFIBERULD har alle træets oprindelige bestanddele intakte, og har dermed samme resistens mod nedbrydning som almindeligt konstruktionstræ.

TRÆFIBERULD har et særdeles fordelagtigt CO2-aftryk da træ akkumulerer store mængder CO2 under væksten og da fremstilling af isoleringsmaterialet ikke er særligt energikrævende.


ANVENDELSE

TRÆFIBERULD er et gennemprøvet, veldokumenteret og miljøvenligt naturprodukt til isolering og efterisolering af lofter, etage-adskillelser og lette væg- og gulvkonstruktioner. Materialet kan med fordel anvendes ovenpå tidligere udført mineralulds-isolering.

TRÆFIBERULD er en løsuld som udlægges eller indblæses af veluddannede og bygningskyndige isolatører i en enkel og tidsbesparende proces som giver et absolut minimum af gener.


TRÆFIBERMÅTTER

Homatherm
– tysk højkvalitet

HolzFlex®
standard

Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,037 W/(m·K)

Standardformat
1220 x 580 mm.
Større ordrer kan leveres i specialmål.

Tykkelser
Leveres i 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 og 200 mm

holzFlex®
protect

Universel med højere vægtfylde.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,037 W/(m·K)

Standardformat
1220 x 580 mm. Større ordrer kan leveres i specialmål.

Tykkelser:
Leveres i 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 og 200 mm

ENERGIEPLUS
COMFORT

Den homogene pudsbærende isoleringsplade til træskeletkonstruktioner.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,039 W/(m·K)

DÆkmÅl:
1300 X 590 mm.

Tykkelser:
22, 40, 60, 80, 100, 120 mm.

ID-Q11
standard

Pudsbærende plade til indvendig efterisolering uden membraner.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,039 W/(m·K)

Dimension:
1250 X 600 mm

Tykkelser:
Leveres i: 22, 40, 60, 80 mm

IU-Q11
PROTECT

Den energi- og omkostbesparende undertags- og facadeplade.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,043 W/(m·K)

DÆkmål:

2500 X 590

Tykkelser:
22, 35, 52, 60 mm.

ENERGIEPLUS
MASSIVE  

Særdeles velegnet til varmeisoleringssystemer i konstruktioner af massivt træ og murværk.

Fremragende isoleringsevne:
λD= 0,039 W/(m·K)

Dimension:
1250 X 600 mm

Tykkelser:
Leveres i: 22, 40, 60, 80 mm

Dimension:
845 X 600 mm

Tykkelser:
Leveres i: 100, 120, 140, 160 mm
Du kan læse mere om de forskellige isoleringsprodukter på vores samarbejdpartners hjemmeside: component.dk


CASES

Se forskellige eksempler på anvendelsen af træfiberuld og -måtter


Kontakt

Udfyld kontaktformularen eller ring på 70 26 41 42
Vi svarer på alle henvendelser og giver gerne et uforpligtende tilbud på en isoleringsopgave.